Voor een betrokken samenleving

Over ASD heerde

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke stichting, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) van de gemeente Heerde over alle mogelijke onderwerpen in het sociaal domein.

Hier vindt u de agenda.

 AGENDA Vergadering AB ASD‐Heerde d.d. 28 november 2018 om 19.30 uur in De Heerd

 1. Opening door voorzitter

 2. Kennismakingsgesprek wethouders

 3. Bestuurswijziging / kennismaking
 1. Mededelingen en vaststelling definitieve agenda voor deze vergadering

 2. Ingekomen Post

 3. Uitgegane Post

 4. Behandeling en Verslag met Actielijst AB‐vergadering d.d. 17 oktober 2018

 5. Behandeling Verslag DB‐vergadering d.d. 8 november 2018

 6. Inbreng van gemeentelijk adviseur
  w.o. adviesaanvraag Nadere Regels Verordening Jeugdhulp & MO

 1. Inbreng vanuit het DB

 2. Inbreng vanuit Secretariaat
 3. Inbreng vanuit Sectie Participatie

 4. Inbreng vanuit Sectie WMO

 5. Inbreng vanuit Sectie Jeugd

 6. ASD nieuwe stijl
 7. Rondvraag

 8. Sluiting en informele nazit